Anime Trap

Xem phim SEX FullHD không che...

Trang web xếp hạng của Nhật,Goo,đã hỏi 500 fan (250 nam/250 nữ) ai là trap đỉnh nhất trong Anime,đã có 49 cái tên xuất hiện trong danh... "Trap" là từ dùng để chỉ những nhân vật trong manga/anime, hoặc ở đời thực thích ăn mặc trái ngược với giới tính của mình. Và nhân vật trap... Trap anime characters with confusing genders are all too common. And here are 15 of the worst (or the best) offenders in the anime universe worth mentioning!

Anime Trap

Top Porno Chaud